En liten bok för små kreativa varelser.Undra om jag är en bidragande orsak till dotterns val av bok? Hon hade bestämt sig tusenfalt att det var denna bok det skulle bli under kvällens sagostund. Vilket det fick bli till dotterns glädje.
 Castor syr, av Lars Klinting, är en bok med vackra illustrationer och begriplig text som väcker den kreativa fröet som gror hos de små. Andra böcker som finns är Castor snickrar, Castor bakar, Castor odlar, Castor målar, Castor lagar allt och Castors punka. En eller två, tre, fem stycken kommer få flytta till oss kan jag lova!